Ascatron Power Electronics TechMatch

Diarienummer 2015-06546
Koordinator ASCATRON AB
Bidrag från Vinnova 33 640 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftert med att medverka på TechMatch Slovakia var att träffa investerare och industrier från USA för att matcha deras intressen med Ascatrons erbjudande och investeringsbehov.

Resultat och förväntade effekter

Ascatron fick möten med tre mycket värdefulla industrikontakter på TechMatch evenemanget. Dessa kontakter följs nu upp.

Upplägg och genomförande

Geomförandet var att förbereda en pitch och face-to-face möten under en arbetsvecka.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.