Ascatron Power Electronics TechMatch

Reference number 2015-06546
Coordinator ASCATRON AB
Funding from Vinnova SEK 33 640
Project duration September 2015 - October 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftert med att medverka på TechMatch Slovakia var att träffa investerare och industrier från USA för att matcha deras intressen med Ascatrons erbjudande och investeringsbehov.

Results and expected effects

Ascatron fick möten med tre mycket värdefulla industrikontakter på TechMatch evenemanget. Dessa kontakter följs nu upp.

Approach and implementation

Geomförandet var att förbereda en pitch och face-to-face möten under en arbetsvecka.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.