Artificially intelligent MICE

Diarienummer 2018-01234
Koordinator Nonpi Medical AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och marknadsföra en automatisk, användarvänlig funktion för att använda artificiell intelligens för avancerade applikationer inom medicinsk bildanalys. Detta för att ge ett intuitivt verktyg som ska kunna förenkla avancerade arbetsuppgifter för alla som arbetar med medicinsk bildanalys. Under steg 1 har projektet färdigställt en prototyp för applicering av maskininlärning direkt i MICE Toolkit och implementerat grundläggande nätverkslager och maskininlärningsfunktionalitet för att designa egna neuronnät.

Resultat och förväntade effekter

Under steg 1 har projektet färdigställt en prototyp för applicering av neuronnät direkt i MICE Toolkit och implementerat grundläggande nätverkslager och maskininlärningsfunktionalitet för att designa egna neuronnät. Ambitionen är att detta ska vidareutvecklas till en fullständigt automatiserad lösning för såväl applicering som design och träning av faltningsnät i en intuitiv användarvänlig drag´n´drop-miljö som kombineras med MICE Toolkits kraftfulla verktyg för medicinsk bildanalys. Det återstår dock att detta ska valideras som en paketlösning i MICE Toolkit.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har utgång ifrån att initialt lösa tekniska hinder såsom utveckling och implementering av funktionalitet för att tillämpa alla vedertagna former av maskininlärning (inkl. deep learning och andra AI-modeller). Projektet har därefter fokuserat på möjligheten att intuitivt och enkelt kunna designa egna nät direkt i MICE Toolkits ordinarie miljö utan krav på programmeringskunskaper. Därefter har projektet fokuserat på möjligheten att träna egna nät vilket idag kräver tolkning till pythonkod.

Externa länkar

Medical Image Analysis made easy

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.