Artificially intelligent MICE

Diarienummer 2018-01234
Koordinator Nonpi Medical AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en automatiserad, intuitiv och användarvänlig funktion för att använda artificiell intelligens till avancerade applikationer inom medicinsk bildanalys. Dessa införlivas i mjukvaran MICE Toolkit för att kunna komplettera och kombinera artificiell intelligens med andra analysmöjligheter. Målsättningen är att via projektet ta fram möjligheten för användare att applicera färdigtränade faltningsnät och att användaren i ett senare skede ska kunna definiera och träna egna nät.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ge användare av MICE Toolkit möjligheten att använda färdiga faltningsnät paketerat i en användarvänlig Graphical User Interface för att t ex. applicera publicerade beslutsstöd/automatiseringar på egen information, men även nyttja kunskap från användarens forskningsfront för rapid prototyping. I förlängningen ska användare även kunna definiera och träna nät för att ytterligare förstärka den kraftfulla analysmjukvaran MICE Toolkit för forsknings- och produktutvecklingsändamål.

Planerat upplägg och genomförande

Nonpi Medical kommer för projektets genomförande anställa dels en meriterad utvecklare samt en expert inom machine learning- och deep learning-metoder för att använda programvaran MICE Toolkit som plattform för avancerad AI. Detta kommer ge användaren möjlighet att kombinera befintliga verktyg för analys och behandling av medicinska bilder med möjligheten att använda neuronnät för ex. konturering och segmentering av vävnad i bilddata. Projektet kommer även påbörja utvecklingen av funktionalitet för att användare med låga förkunskaper att definiera och träna egna neuronnät.

Externa länkar

Mice Toolkit - Medical image analysis made easy!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.