ARTEMIS CRYSTAL_Volvo Effektiv systemutvecklingsprocess för säkerhetskritiska system

Diarienummer 2012-04299
Koordinator Volvo Technology AB - Avd BF40740, M2.7
Bidrag från Vinnova 2 228 584 kronor
Projektets löptid mars 2013 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att förbättra interoperabilitet mellan verktyg genom att implementera verkliga användarfall baserat på en gemensam interoperabilitetsspecifikation. Utvecklingsprocessen förväntades också förbättras genom användning av nya ingenjörsmetoder och verktyg. Det första målet har uppnåtts väl då OSLC var relativt okänt när projektet startade men nu har anammats av ett flertal verktygstillverkare. Det andra målet har delvis uppnåtts då ett antal av de provade metoderna rönt intresse inom Volvo och kommer fortsätta utvärderas.

Resultat och förväntade effekter

Det främsta förväntade resultatet var en gemensam, öppen interoperabilitetsspecifikation samt ett stort antal verktygsadaptrar implementerade enligt denna specifikation. Volvos bidrag till har varit att föreslå två olika metoder för att koppla de fordonsspecifika standarderna AUTOSAR och EAST-ADL mot den generella OSLC standarden för att på så sätt öka spridningen av specifikationen. Volvo har också implementerat ett antal verktygsadaptrar för att validera specifikationen och öka kunskapen om den.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet var strukturerat kring användarfall baserade på verkliga utvecklingsprocesser hos olika företag bl a Volvo. Givet användarfallet gick projektarbetet ut på att förbättra arbetsflödet genom nya verktyg och metoder samt bättre verktygsinteroperabilitiet. Upplägget var ett bra sätt att identifiera konkreta och relevanta problem samt säkerställa att föreslagna lösningar fungerar i praktiken.

Externa länkar

Publik hemsida för CRYSTAL-projektet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.