ARTEMIS Arrowhead_9 , Luossavaara-Kirunavaara AB

Diarienummer
Koordinator Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag - KIRUNA
Bidrag från Vinnova 13 189 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckling av teknikdemonstratorer med pilotapplikationer. Tio olika pilotapplikationer har utvecklats innehållande distribuerad och samverkande automationsteknik. Med "distribuerad" menas att applikationen innehåller olika typer av industriella system, från sensorer och processer till företagsnivå. Applikationerna har implementerats i verkliga system eller demonstrerats genom simulering baserat på verkligt data.

Resultat och förväntade effekter

Angående möjligheterna att implementera resultaten, t ex förbättrad teknik för 3D lokalisering, kan preliminära applikationer finnas inom gruvindustrin och speciellt inom underjordsgruvor (gruvautomation och robotik). Med noggrann och högupplöst 3D positionering öppnas möjligheter att bygga robotiserade eller fjärrstyrda maskiner för att t ex minimera mänsklig exponering i utsatta miljöer.

Upplägg och genomförande

Delprojekt WP1 har uppnått huvuddelen av projekt- och teknikmålen med relativt små avvikelser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00174

Statistik för sidan