ARTEMIS Arrowhead_7, NodaIS AB

Diarienummer 2012-04310
Koordinator NodaIS AB
Bidrag från Vinnova 771 870 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Arrowhead var att skapa ett ramverk för tjänstebaserad kommunikation inom Internet of Things baserad automationsteknik. Målet specifikt för NODA inom Arrowhead var att utveckla en lösning för att integrera digitaliseringsbaserade optimeringslösningar för fjärrvärmesystem med traditionell automationsteknik, samt att genomföra ett antal demonstrationer av denna teknik i industriella, operativa miljöer.

Resultat och förväntade effekter

NODA har nått sina mål inom Arrowhead genom att utgå från en befintlig hårdvaruplattform levererade av Abelko. Abelko är en projektpartner inom Arrowhead, och NODA har samarbetat med dem under projektets gång för att vidareutveckla systemet. NODA har utvecklat en mjukvarubaserad lösning för att koppla samman befintliga och nya fjärrvärmecentraler med överliggande system för operativ optimering i fjärrvärmenät ur produktions- och distributionsperspektiv.

Upplägg och genomförande

NODA har under hela projektet arbetat i nära samarbete med Abelko som är ansvarig för den del av projekt som NODA ingick i. Utvecklingen av mjukvaran i sig har NODA själv ansvarat för, men kopplingen till hårdvaran har möjliggjorts genom samarbetet med Abelko. Under projektet har tre olika demonstrationer genomförts som har verifierat ökade nivåer av komplexitet av systemet. Parallellt med den tekniska utvecklingen har NODA arbetat med marknadsförberedande aktiviteter relaterat till systemet som utvecklats inom ramen för Arrowhead.

Externa länkar

http://www.arrowhead.eu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.