Array antennas for SatCom applications on mobile platforms

Diarienummer
Koordinator ReQuTech AB
Bidrag från Vinnova 3 914 800 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Många saknar fortfarande tillgång till internet i områden utan bra bredbandig mobiltäckning. För att förbättra täckningen till områden utan fungerande infrastruktur för mobilnät är lösningen att använda flexibla antenner för satellitkommunikation på rörliga plattformar. Målsättningen är att kombinera fördelarna med en traditionell reflektorantenn och fastyrda antenner. Med en sådan hybridlösning kan antalet komponenter såsom fasskiftare och sänd- och mottagare reduceras avsevärt och därmed sänka kostnaden produktions- och inköpskostnaderna för antennen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla en ny och kommersiellt spännande SatCom-antennprodukt. Den har potential att bli en kostnadseffektiv lågprofilsantenn för satellitkommunikation (SatCom) för rörliga plattformar, så kallad Communication on the Move (COTM). Produkten kommer att kunna erbjuda bredbandstjänster i områden där det saknas mobilnätinfrastruktur. Projektet kommer att ge ReQuTech, Linköpings universitet och Forsway en unik möjlighet att samarbeta, vilket kan gynna partnerna i ett långsiktigt perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består tre delar: antennsystemdesign, signalbehandling för antennlösningen och nätverkslösning för marksegmentet. Projektet sträcker sig från systemspecificering via design och utveckling till testning av systemet. Projektets alla deltagare kommer att vara mer eller mindre delaktiga i de olika faserna för att bidra med sin kunskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02093

Statistik för sidan