Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ARISE - Analytical Root-cause Identification in data Streams for detection of Emerging quality issues

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2016-02543.pdf(pdf, 4326 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Produktkvalitet är en högsta prioritet för en modern tillverkare av tunga fordon. Ett sätt att uppnå högre kvalitet är att identifiera kvalitetsproblem tidigare genom att kombinera fordonsdata med redan tillgänglig kunskap från garantiärenden, tekniska specifikationer och tekniska experter. ARISE-projektet utnyttjade befintliga data för att tidigt upptäcka uppkomna kvalitetsproblem i fordon som redan finns på marknaden. I huvudsak utvecklade projektet algoritmer och modeller för att upptäcka kvalitetsproblem och visualisera dem på ett intuitivt sätt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet visar på möjligheten och affärsnyttan av att använda Big Data för att analysera kvalitetsproblem. Genom att utnyttja loggad fordonsdata, diagnos- och felkoder samt garantiärenden och leta efter förändringar i mönster och trender bland dessa kan problem upptäckas tidigare. ARISE har utvecklat en inkrementell algoritm för att förutse frekvensen av garantiärenden vilket ger en möjligheten att tidigt hitta kvalitetsproblem samt utvecklat en algoritm för att studera kvalitetsärenden. Resultaten har redovisats i form av presentationer, programkod och publikationer.

Upplägg och genomförande

ARISE har utvecklat ML-metoder för att identifiera intressanta mönster i garantidata. Regressions- och klassificeringstekniker har använts för att upptäcka kvalitetsproblem tidigt. Effektivitetsvinsten för de olika metoderna har analyserats och åtgärder för att utnyttja metoderna planerats. Program för att utforska kvalitetsärenden har utvecklats som använder sig av periodisk data för att ge aktuell status för garantiärenden. Ärendenas längd och utfall används för att övervaka pågående ärenden. Några av de testade metoderna införts i Volvos existerande analysverktyg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02543

Statistik för sidan