Årets initiativ 2017

Diarienummer 2017-05075
Koordinator FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar

Syfte och mål

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum med stöd av IBM Sverige och Vinnova. Vi vill med Årets initiativ framhäva den betydelse civilsamhällets sociala innovationer har för en positiv samhällsutveckling. Mycket av civilsamhällets arbete sker i tystnad, genom Årets initiativ vill vi uppmärksamma dessa positiva krafter och röster. På så sätt kan vi stärka självförtroendet bland organisationer med goda idéer och skapa incitament för mer innovation och kreativ problemlösning.

Resultat och förväntade effekter

Att både de tre finalisterna och den slutgiltiga vinnaren uppmärksammas och får bra spridning i sociala medier samt uppmärksammas extra i samband med den Internationella Frivilligdagen den 5 december, en dag instiftad av FN. På så sätt kan vi sporra andra organisationer att fortsätta sitt innovativa arbete för en bättre värld.

Upplägg och genomförande

Genomförandet gick enligt plan då vi under november månad fokuserade på att koordinera juryns arbete för att välja ut tre finalister varav en vinnare. I november kommunicerade vi även ut de tre finalisterna och planerade det stora eventet på Frivilligdagen. Under december var fokus på eventet samt att kommunicera ut vinnaren till både traditionell media, i sociala medier och i Forums övriga kanaler som når brett ut i civilsamhället.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.