Arenaprojekt PTC, oktober 2017, Fredriksons. Nivå 2 (300 kkr)

Diarienummer 2017-05601
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet är ett förstudieprojekt som syftar till att utföra initiala studier av trycksvarvning som tillverkningsmetod för dubbelkrökta koniska geometrier, av intresse för GKN. Inledande simulering och ett trycksvarvingsexperiment genomförs inom projektet för att undersöka möjligheter och utmaningar med metoden. Flygindustrins kravbild förs över till Fredriksons under projekttiden. Målet är att projektet ska resultera i en idé till en ansökan för ett större samverkansprojekt mellan GKN, Fredrikssons och Swerea IVF samt en materialleverantör.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska identifiera möjligheter och utmaningar med trycksvarvning av flygmaterial samt gällande modellering och simulering av trycksvarvning. Resultaten från projektet ligger till grund för formulering av en större forskningsansökan där medverkande parter deltar. SMF Fredrikson blir också insatta i kravbilden hos flygmotorindustrin och kan under projekttiden ta fram en handlingsplan och beslutsunderlag inför certifiering och flyggodkännande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet genomförs i ett antal arbetspaket: 1: Överföring av kravbild från GKN. Spec. geometrier, material, toleranser och möjliga processparametrar. 2: Identifiering av materialegenskaper, kompletterande materialexperiment för att generera indata till simulering 3: Planering av trycksvarvningstest, dess processparametrar och genomförande 4: Initiala FE-analyser av trycksvarvning. Identifiera möjligheter, utmaningar 5: Genomförande av trycksvarvningstest med stöd av simuleringsresultat 6: Formulering av projektidé till en större ansökan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.