Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arenaprojekt PTC, oktober 2017, Fredriksons. Nivå 2 (300 kkr)

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Under projektet har experimentella formningsstudier med trycksvarvning genomförts i flyglegeringar. Processen har också kunnat modelleras genom FE-simulering i LS-dyna. Dessa inledande studier har varit framgångsrika och har därmed ökat förståelsen för processens utmaningar och möjligheter. Samarbetet mellan GKN och Fredriksons har fördjupats och stärkts. Parter har tillsammans med RISE IVF initierat diskussioner kring en fortsättning i ett större samverkansprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet har experimentella formningsstudier med trycksvarvning genomförts. Dessa inledande studier har varit framgångsrika och har därmed ökat förståelsen för processens utmaningar och möjligheter. Resultaten från projektet kommer ligga till grund för formulering av en större forskningsansökan där medverkande parter deltar. Fredriksons AB har också blivit mer insatta i kravbilden hos flygmotorindustrin och har därför bättre förståelse och beslutsunderlag som kommer att ligga till grund för en möjlig certifiering och flyggodkännande.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet upplägg var ett antal arbetspaket: 1: Överföring av kravbild från GKN 2: Identifiering av materialegenskaper för att generera indata till simulering 3: Planering av trycksvarvningstest, dess processparametrar och genomförande 4: Initiala FE-analyser av trycksvarvning. 5: Genomförande av trycksvarvningstest 6: Formulering av projektidé till ansökan. Samtliga delar har genomförts lett till att projektmålen har uppfyllts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2018

Diarienummer 2017-05601

Statistik för sidan