Arenaprojekt PTC Maj 2016 Brogrens

Diarienummer 2016-03480
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla metodik för simulering av plåtformning och efterföljande lasersvetsning samt att utveckla simuleringsmässig samverkan mellan Brogrens, GKN och Swerea IVF. Målet var att initiera metodiken och samverkansformer mellan företagen. Samtliga mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

En initial metodik för simulering av lasersvetsning, baserad på input data från plåtformningssimulering introducerades hos Brogren Industries. Projektet har resulterat i en SMF Flyg nivå 2 ansökan som blivit godkänd av Vinnova våren 2017. Deltagare i detta projekt är Brogrens, Jobro, HDL, GKN och Swerea IVF.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes med utgångspunkt från ett plåtformat case i titan. Swerea IVF genomförde formningssimulering i LS-Dyna och Autoform. Resultaten kommunicerades till Brogrens som sedan genomförde tester med simulering av lasersvetsning i LS-dyna. Swerea IVF var projektledare och följde upp arbetet via fysiska möten och telefonmöten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.