Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arenaprojekt PTC Februari 2017 Bror Tonsjö Nivå 1

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla tekniken med automatisk balansering m h a en balansring som består av en ring med fritt rörliga kulor och anpassa denna för flygapplikationer. Tekniken används idag med stor framgång i handhållna slipmaskiner och tvättmaskiner. Projektmålet har varit att ta fram en testrigg som simulerar rotordynamiken hos en propeller där obalansen kan varieras kontinuerligt under drift för att efterlikna verkliga förhållanden. Även en balansring där kulbanan kan bytas ut har tagits fram med syfte att öka balanseringsprecisionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den framtagna testriggen och balansringen utgör ett mycket god grund för fortsatt utveckling av tekniken med automatisk balansering genom optimering av balanseringsprecisionen och låsmekanism för kritiska varvtal. Demonstratorn kommer att väsentlig underlätta att knyta intressenter till projektet då det går att praktisk visa på effekten och vi har sedan tidigare kontakter med intressenter som vi kommer att kontakta.

Upplägg och genomförande

Testriggen är utformad så att den har möjlighet att förses med fjäderpaket så att den kan efterlikna de rotordynamiska förhållandena hos ett flygplan samt att obalansen kan varieras kontinuerligt. Den drivs av en motor där varvtalet kan varieras för att efterlikna en flygning. Under drift så kommer vibrationerna att mätas i olika riktningar, pålagd obalans samt varvtal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01684

Statistik för sidan