Arenaprojekt #1 Compraser Mars 2015

Diarienummer 2015-01587
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit till en industrialisering av kolfiberfixturer genom att visa att fiberoptiska mätmetoder kan användas för tillståndsövervakning för detektion av små mekaniska deformationer i fixturen. För att lyckas med detta krävs att man kompenserar för förändringar i temperatur, då mätsystemet även är mycket känsligt för temperaturvariationer. Projektet har ökat förståelsen för detta och tillsammans med företagen i projektet gått vidare in i nya projekt för att vidareutveckla och anpassa mättekniken för denna applikation.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste projektresultatet är att projektkonstellationen visat att fiberoptisk teknik är möjlig att använda för tillståndsövervakning i industriella fixturer. Effekten av arbetet i detta projekt är att Flexprop gått vidare med tekniken in i nya projekt för att inom ett par industrialisera denna och ha för avsikt att erbjuda tillståndsövervakning som en option vid investering i en kolfiberfixtur.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en gemensam workshop på SAAB i Linköping för att försäkra sig om att mätsystemet fungerade samt för att testa trådlös dataöverföring. Därefter följde en period av felsökning och mindre tester. Under vintern 2015/2016 har längre mätkampanjer genomfördes både med tom fixtur och där den använts i produktion. Fokus i arbetet har legat på att förstå mättekniken och dess ´artefakter´ för att på så sätt förstå vad som krävs för att kunna industrialisera denna applikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.