Arctic Arc

Diarienummer 2014-03152
Koordinator SWEDISH PROVINGGROUND ASSOCIATION EK FÖR
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Klarlägga förutsättningarna för användning, byggande och finansiering av hallen för fordonstester. Att hitta möjlig ägare som kan verka oberoende och med förtroende mot de olika kunderna. Projektet är i slutfasen och målsättningen för de olika delar har nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Kundbehovet är genomgånget och det finns ett stort intresse för att använda hallen. Finansieringsmöjligheterna är kartlagda och processer pågår för slutlig lösning. Potentiella framtida ägare definierad. Byggnadens konstruktion och energiförsörjning är på väg att vara slutligen lösta

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av fyra personer inom följande områden. kundernas önskemål, byggnadens uformning och kalkyler för investeringen och ägande/finansieringsfrågor. Omfattande kontakter har skett med EIB, DG Research, tekniska institut och näringsdepartement. Arbetet har bedrivits genom olika workshops med kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.