Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Applikation för specialgrafik inom filmproduktion för kommunikatörer

Diarienummer
Koordinator Rallarsving Kommunikation AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en mobilapplikation med enkla funktioner som skulle göra det möjligt att lägga grafik på mobilfilm. Funktionerna var: Text på bild, undertext, grafisk profil på mobilfilm, oskärpa, bilder och former. Appen Clipsk finns på Appstore och har redan sålts till flera stora kunder. Målet var att genom att förse journalister och kommunikatörer med en enkel grafikapplikation så skulle deras arbete bli både effektivare och mindre kostsamt. Målet har uppfyllt i sin helhet. Utvärdering krävs dock då applikationen precis har nått sin målgrupp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en mobilapplikation som erbjuder kommunikatörer och journalister ett enkelt verktyg för att lägga grafik på mobilfilm. Förväntade effekter är att journalister och kommunikatörer i större utsträckning kan arbeta med mobilfilm på ett professionellt sätt i sina verksamheter. Att kommunikatörer på ett enkelt sätt kan följa t ex webbdirektivet, en nu EU-lag som syftar till att all kommunikation ska ha en hög tillgänglighet vilket för rörlig bild (mobilfilm) handlar om att den ska vara textad.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat systematiskt under hela det gångna året med projektet. Vi har haft en väl sammansatt projektgrupp med hög kompetens som varit lyhörd för målgruppens önskemål och krav. När något i projektet inte fungerat har vi snabbt fattat beslut om förändring, t ex har vi stoppat något enstaka samarbete när vi upplevs att leveransen inte hållit en tillräckligt hög kvalitet. Arbetet har präglats av prestigelöshet och lyhördhet samt mycket slit. Om vi skulle göra om hela projektet igen så hade vi gjort i princip exakt likadant. Slutresultatet är långt över vad vi vågade hoppas på.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2017

Diarienummer 2017-03648

Statistik för sidan