Applikation för specialgrafik inom filmproduktion för kommunikatörer

Diarienummer 2017-03648
Koordinator Rallarsving Kommunikation AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analogue to digital 2017 - FashionTech and MediaTech

Syfte och mål

Projektet handlar om att utveckla en mobilapplikation som möjliggör redigering med skräddarsydd grafik i film som produceras och redigeras i mobiltelefon. En stor efterfrågan på en sådan lösning har identifierats bland journalister och kommunikatörer verksamma inom media samt offentlig och privat sektor.

Förväntade effekter och resultat

Ambitionen är att skapa ett enkelt verktyg för kommunikatörer och journalister att med hjälp av grafikappen Tydliggöra avsändaren i film som producerats i mobiltelefon och publicerats i sociala medier Öka tillgängligheten genom att t ex texta film så att fler kan tillgodogöra sig innehållet Förstärka innehållet så att filmens budskap blir tydligt för mottagaren Skapa intäkter genom att t ex addera sponsorer i filmklippet

Planerat upplägg och genomförande

Representanter fran malgrupperna journalister och kommunikatorer genomfor ett antal workshops pa temat rorlig bild och grafik i sociala medier Studenter vid Chalmers Tekniska Hogskola tillsammans med Alten AB utvecklar skisser och prototyper for applikationen som motsvarar anvandarnas behov och onskemal. Alten AB programmerar applikationen enligt slutgiltig skiss och prototyp fran designmomentet. Appen forbereds for lansering pa Appstore Lansering, marknadsforing och saljstrategier utreds

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.