AnywISE IoT - Accurate Indoor localizatoin via pareto SEnsor fusion for Internet of Things

Diarienummer 2014-05048
Koordinator Jagah Systems AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Validering av upplevt värde för geo-baserad segmentering inom adtech industrin, testad genom realtids data analys, samt kvantifierat en relevant affärsmodell och specifika lokaliserings och- geobaserade Kpi´s för adtech industrin, detta för att påvisa tillräcklig teknisk och affärsmodellsmässig mognad för att kunna attrahera extern finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Testning av huruvida mobilanvändares plats och platshistorik analyserad genom våra algoritmer kan fungera som en typ av verklig "cookie" för att skapa adekvata segmenterings- och sk "mobilanvändar insikter". Ytterligare testning huruvida "online-till-offline" geopositionering med hög precision och hur dessa kan skapa ett mätbart affärsvärde genom simuleringar och realtidsdata analys har utförts i dialog med relevanta industripartner.

Upplägg och genomförande

Hypotesen om att tillskriva mobil geopositionering och lokalisering baserad på våra algoritmer har kvantifierats i denna validerings-process. Vidare har vi analyserat en sk "programatic" affärsmodell sat vilken typ av värde, och vilken lokaliserad KPI som denna hyperlocal data skapar, hänvisar till en mobil publik inom det programmatiska adtech industrin. Kvantifierade testresultat har utförts under denna valideringsprocess.

Externa länkar

Conceptualized use case under the product name "Lokkupp" based upon Jagah systems algorithms

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.