Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ANVÄNDNING AV NANOCELLULOSA FÖR YTMODIFIERING AV MAGNETIT OCH SILIKAT I MINERALPULPER

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för mineralteknik och metallurgi
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet visar att nano-partiklar kan kraftigt modfiera ytladdningen hos magnetit och kvarts. Micro-flotation visar att nano-partiklar kan inducera hydrofobitet till mineralytorna. Mini-flotation med blandningar av kvarts och magnetit i en liten mekanisk cell och med nano-partiklar visar att det går att få selektiv flotation av kvarts, men att utbytet blir lågt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mini-flotation med blandningar av kvarts och magnetit i en liten mekanisk cell och med nano-partiklar visar att det går att få selektiv flotation av kvarts, men att utbytet blir lågt. Resultaten ger att nano-partiklar med ytaktiva grupper kan fås att adsorbera på mineralytor och att de kan där inducera hydrofobitet. Till följd av detta kan kvarts fås att selektivt flotera från magnetit. Detta kan vara utgångspunkten för intelligentare modifieringar av nano-partiklar och kan i förlängningen leda till att aminer kan ersättas i silikatflotation.

Upplägg och genomförande

Produktion och modifieringar av nano-partiklar har fungerat utan problem. Mätning av zeta-potential för att studera nano-partiklarnas adsorption till mineralytorna har fungerat bra. Micro-flotation av enskilda mineral och mineralkombinationer har visat att det går att på så sätt få en uppfattning om behandlingarna förändrar den hydrofoba/hydrofila balansen på mineralytorna. Mini-flotation med blandningar av kvarts och magnetit har gett indikationer på att det finns förutsättningar att i större skala kunna få selektiv flotation av kvarts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01300

Statistik för sidan