Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användarinvolvering för förverkligande av e-förvaltning i samverkan

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 4 050 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att skapa förutsättningar för innovationer och bidra till intra- och interorganisatorisk samverkan genom att förstå den sociala hanteringen och bemötandet av kreativa samverkansidéer bland e-förvaltningens sekundära och tertiära användare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskap om möjligheter och hinder vad gäller att, genom intra- och interorganisatoriskt samarbete, förverkliga nya och befintliga tjänstekoncept, kommer att underlätta utvecklingen av framtida innovativa och användarvänliga e-tjänster inom offentlig förvaltning. Genom att stödja de fall som studeras ska projektet också bidra till förverkligandet av tjänstekoncept och förvaltningsmodeller som verkligen används och är behövda.

Upplägg och genomförande

Vårt forskningsintresse rör användarinvolvering för utveckling av e-förvaltning och hur detta påverkar förutsättningarna för tjänstesamverkan och organisatorisk transformation. Studieobjekten är dels Nuteks m.fl. myndigheters regeringsuppdrag kring tjänsten Nystartskontor, dels Regeringskansliets arbete med styrning av olika e-förvaltningsprojekt. De användare som ska studeras är dels de medarbetare (sekundära användare) inom såväl statlig som kommunal förvaltning och privata organisationer som tillhandahåller e-tjänster, dels de projektmedlemmar och regeringstjänstemän (tertiära användare) som styr och som kan påverka om och hur e-tjänster blir tillgängliga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02645

Statistik för sidan