Användarinnovation och öppen innovation i Maker spaces och 3d-printing

Diarienummer 2014-05732
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 201 848 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka forsknings-och utbildningskapaciteten inom öppen innovation och användarinnovation. Detta har också skett genom ett gemensamt forskningsprojekt, forskarhandledning och seminareverksamhet. Kontakterna med professor George Kuk är etablerade med ett flertal forskare inom LTH, Ekonomihögskolan, och forskarskolan MIT. Dock har professor Kuk under projektet fått en ny arbetsgivare och förutsättningarna för ett mer institutionellt samarbete har förändrats. I nuläget är det oklart hur den nya arbetsgivaren ställer sig till fortsatt samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Avsedda effekter: Öka forskningskapaciteten inom öppen innovation och utöka det internationella forskarnätverket. Bidrag till effekter: Genom ökad handledningskapacitet och förmåga att planera forskningsprojekt inom området har kapaciteten ökats. Förutom kontakt med professor Kuk själv har han också kunnat förmedla andra internationella kontakter inom området till mig själv och min doktorand. En forskningsartikel om 3D-hubbar och presenterats på en forskningskonferens och revideras nu inför publiceringsgranskning.

Upplägg och genomförande

De olika aktiviteterna; seminarier, undervisning på doktorandkurser, studiebesök, handledning av doktorander, planering och genomförande av ett forskningsprojekt, skrivande av ett paper, presentation vid akademisk konferens har genomförts enligt plan. Kontakter mellan olika forskare på LTH samt den nationella forskarskolan Management och IT och professor Kuk är etablerade. Den planerade fortsättningen av samarbetet med en studie av svenska maker spaces är skjuten på framtiden eftersom professor Kuk fått en ny anställning på annat brittiskt universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.