Användardriven utveckling av social webbplats med live-sändningar för idrottsrörelsen

Diarienummer
Koordinator Qrodo AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03217

Statistik för sidan