Användardriven utveckling av social webbplats med live-sändningar för idrottsrörelsen

Reference number
Coordinator Qrodo AB
Funding from Vinnova SEK 1 200 000
Project duration January 2009 - January 2010
Status Completed

External links

Last updated 8 May 2017

Reference number 2008-03217

Page statistics