Antibakteriell svensk textilhampa för minskning av infektioner i vården

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem där textilanvändningen är en viktig orsak. Textilhampa har antibakteriell effekt som kan ge stora vinster genom minskade infektioner och minskad användning av fossilbaserade textilier. Svenskodlad hampa ger ekosystemtjänster såsom biologisk ogräskontroll och biodiversitet. TorTex, är en patentansökt textil hos Healthtextiles kan ge svensk hampa lönsam avsättning. UDI1 verifierar hampans egenskaper i sjukvården. Svenska råvaror analyseras i ett systemperspektiv. Business Sweden internationaliserar resultaten.

Förväntade effekter och resultat

Svensk antibakteriell textilhampa för infektionsminskning med 50% i vården. Hampodlingen bidrar till ekosystemtjänster och nya produkter i en bioekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

HealthTextiles ska verifiera de antibakteriella egenskaperna för att kunna gå vidare till kliniskt test med TorTex i vårdkläder. I UDI steg 1 kommer vi testa TorTex mikorbiologiskt. RISE kommer gör testerna. RISE kommer också planera ett odlingssystem där hampan ingår i en ekosystemtjänst. I nästa steg ska odlingar för tvågrödessystem testas. HealthTextiles och Business Sweden startar internationaliseringen genom att skapa market entry. Med hela värdekedjan i projektet gör ett unikt projektteam. Det är viktigt att slutkund har förståelse för produkten i ett systemperspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.