Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Antibakteriell svensk textilhampa för minskning av infektioner i vården

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 473 886 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Ett primärt steg i projektet var att konfirmera att hampatextilierna hade en antibakteriell aktivitet. Resultaten efter genomförda försök av RISE kunde inte bekräfta detta. Det kan bero på att något av försöken inte utförts korrekt, eller att det finns en komplexitet som innebär att aktivitet finns men bara under vissa förutsättningar. RISE är av uppfattningen att om man ska hävda en antibakteriell aktivitet i hampatextilierna så måste kriterierna i biocidförordningen (EU) 528/2012 vara uppfyllda. Marknaden för antibakteriella vårdtextilier bedöms som väldigt god.

Långsiktiga effekter som förväntas

Eftersom det inte enkelt kan påvisas en antibakteriell aktivitet är projektet resultatmässigt ett misslyckande. Detta utesluter dock inte att hampatextilier kan vara användbara och förhindra smittspridning inom vården. Fler studier krävs och de måste sannolikt utformas med omsorg. Oavsett utgång så har vi visat att det idag finns ett stort intresse för antibakteriella textilier och i synnerhet inom vården så det sannolikt att förvärvad kunskap kring regelverk och marknadspotential kan vara relevanta i andra sammanhang.

Upplägg och genomförande

För att undersöka den antibakteriella aktiviteten så levererades hampatextiler från Healthtextiles samt vanliga vårdkläder i bomull från Uppsala akademiska Sjukhus till RISE:s mikrobiologiska laboratorium i Göteborg. En omfattande genomgång av tillgänglig litteratur samt kartläggning av den regulatoriska statuten genomfördes primärt inom RISE. Healthtextiles har undersökt förutsättningar kring tillverkning och marknad och i samarbete med Business Sweden tittat på marknadspotentialen för vårdkläder med antibakteriell aktivitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 mars 2018

Diarienummer 2018-00311

Statistik för sidan