Anti CSF-1 och makrofagers roll vid SLE

Diarienummer 2011-00513
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 13 194 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2011
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie International qualification 2011-04-01

Syfte och mål

Planeringsprojektet syftade till att etablera samarbete mellan Harvard Medical School och Göteborgs Universitet (GU). Det vetenskapliga framtida syftet är att klargöra i detalj hur solljus triggar autoimmun sjukdom i huden (via makrofager).

Resultat och förväntade effekter

Samarbete mellan Harvard och GU har etablerats och projektledaren har blivit tilldelad fullt VINNMER-medel. Detta möjliggör fortsatt framtida samarbete, mobilitet av projektledaren, samt ökad förståelse kring hudläsioners uppkomst och möjliga nya behandlingsterapier av dessa.

Upplägg och genomförande

Jag har varit och är baserad i Boston och har ett etablerat forskningsprojektet på Harvard där jag studerar uppkomsten av autoimmun sjukdom i huden via UV-ljus. Jag har nu etablerat samarbete med GU dit jag har rest och diskuterat projektet och där kommer jag förtsätta mitt projekt vid hemflytt till Sverige samtidigt som jag kommer spendera längre perioder i Boston där jag har tillgång till unika musmodeller mm. Projektet kommer dessutom fortgå som ett samarbetsprojekt med utbyte av labbmedlemmar och kunskap.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.