Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Anti-Bullertunnel - Stäng in trafikbullret inte människorna, och få solenergi på köpet

Diarienummer
Koordinator U&W you&we Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med steg 1 var att organisera aktörer och formera en grupp för att genom samverkan skapa en exportinnovation som bidrar till tystare stadsmiljö globalt samt undersöka och verifiera möjligheten att stänga inne trafikbuller genom denna tälthalltsteknik har uppnåtts. Idén har verifierats genom akustisk och teknisk modellering och visar på ljuddämpande effekt, trafiksäkerhetsmässig genomgång som visar på att "tunneln" behöver testas i större skala och framtagande av ekonomiska beräkningar för bullerutsatt plats i Stockholm. Omvärlds- och lagrumsanalys är också genomfört.

Långsiktiga effekter som förväntas

Alla genomförda delar i steg 1 visat klart att det finns ett behov för en bullerdämpande lösning av denna typ och att den behöver testas i full skala. Presentation för representanter från Trafikverket och Stockholm stad visar på att lösningen även kan öka trafiksäkerheten genom ex minskad halka men att tekniken måste anpassas med skydd för påkörning i hög hastighet. Lösningen ger också möjlighet att bygga bostäder närmare bullerstörda vägar vilket gör ytan mer värdefull. Buller både stör och berör - media har skrivit om projektet och TV4 har gjort ett kort nyhetsinslag i november.

Upplägg och genomförande

Upplägget med uppdelade ansvarsområden inom projektkonstellationen kombinerat med gemensamma workshops har fungerat väl. Behov har funnits att lägga tid på att lära känna varandra i gruppen och skapa tillit vilket medfört att vi kommit fram med svar på de frågor som vi behövt klarhet i. I vissa fall har svar fött nya frågor att ta med in i nästa fas. Projektkoordinator har haft en viktig roll som pådrivare. För att dela information har en digital plattform använts. Avslutningsvis hölls en presentation för representanter hos Trafikverket och Stockholm stad som gav stöd för fortsättning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01033

Statistik för sidan