Ansökan till VINNOVA för en internationell konferens - Water in Soft Materials, augusti 2013

Diarienummer 2012-04423
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hjälpte till att synliggöra svensk forskning och facilitera industriellt utnyttjande av forskningsresultat genom att anordna en ledande internationell konferens 2013 med temat vatten och dess egenskaper i mjuka material (ISOPOW). Vid konferensen gavs svenska seniora forskare och doktorander gavs stort utrymme att visa upp sina resultat och relatera dem till indústriella applikationer. Deltagande av internationellt ledande forskare från akademi och industri skapade en god atmosfär som säkerställde givande diskussioner och nätverksbyggande inför framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen resulterar i ökad synlighet för VINNexcellence centrat SuMo Biomaterials och dess forskare, och för ITN-nätverket PowTech, och övriga deltagare. Alla deltagare från akademi och industri fick möjlighet att utbyta idéer, fördjupa sin kompetens, diskutera, och nätverka vilket kommer att leda till ökad kunskapshöjd, nya samarbeten och möjligheter till snabbare innovation. Vidare resulterade konferensen i en abstraktsbok som delades ut vid ankomsten, och en kommande konferensartikel. Några konferenspresentationer har tillgängliggjorts på konferenshemsidan.

Upplägg och genomförande

Storleken på konferensen och planeringen av programmet gav stort utrymme för interaktion, diskussioner och samverkan. Den interdiciplinära och sammansättningen hos deltagarna skapade möjligheter för nya tankar och innovationsidéer samt nya typer av samarbeten. Konferensens internationella bred kreerade förutsättning för effektivt och nyskapande nätverksbyggande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.