Ansökan om medel för VFT1 från Innovationskontor Väst (Chalmers)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Innovationskontor Väst
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att för VINNOVAS räkning dela ut VFT medel till Innovationskontor Västs partnerlärosäten, samt institut i västra Götaland. Därutöver är syftet att starta innovationsprocesser med överlevnadsduglighet. 90% av de projekt vi beviljat lever i slutet av 2014, vilket är en hög siffra i denna tidiga fas.

Resultat och förväntade effekter

Fyra av projekten fick VINN Verifiering under året. Tre av projekten bolagiserades och 90% av projekten drevs aktivt vid årets slut. Några andra resultat eller effekter är det för tidigt att tala om.

Upplägg och genomförande

Vi har under året jobbat aktivt med att få ökade kontaktytor mot studenter, institut och regionala partnerlärosäten. Vi har i och med det breddade uppdraget att inkludera studenter och institut börjat implementera modeller för hur vi uppskattar om studenters idéer anses vara ´studentidéer´ eller ´privatpersonidéer. Vår föreslagna modell utgår ifrån att i varje verifieringsprojekt identifiera de intellektuella tillgångar som projektet bygger på, och därefter avgöra om de tillgångarna är uppkomna ur studentens arbete på högskolan eller i privat regi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01391

Statistik för sidan