ANS - UCLA GAP

Diarienummer 2015-04065
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 144 160 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en tydlig strategi för att snabbare och mer effektivt kunna få fler licenskunder till vår teknik. Resultatet från projektet var en bra genomlysning av marknaden, potential samt hur vi står oss mot konkurrenter, samt förslag på hur vi kan bli ännu bättre på att sälja in vår lösning.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet var en bra genomlysning av marknaden, potential samt hur vi står oss mot konkurrenter, samt förslag på hur vi kan bli ännu bättre på att sälja in vår lösning.

Upplägg och genomförande

Studenterna ställde initialt upp ett antal hypoteser som de sedan försökte verifiera genom desk research och drygt 100 intervjuer med olika aktörer i branschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.