Anpassning av Liwas ytbeläggningsteknologi för Brasilien

Diarienummer 2012-03133
Koordinator LIWA FÄRG AB
Bidrag från Vinnova 585 748 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att Liwa tillsammans med bl.a. Prebona Protect, Lunds och andra universitet samt UFRGS skulle förbereda anpassningen av sin ytbeläggningsteknologi för den brasilianska marknaden genom att kartlägga miljölagstiftningen, bestämma testmetoder och vilka tester som ska genomföras i nästa fas liksom vissa stödaktiviteter. Liwa har identifierat och inlett konkreta samtal och tester med ett välrenommerat brasilianskt familjeägt färgföretag vilket har bidragit till att målen med projektet har uppfyllts. Kostnader, importfrågor och kundnyttor har klarlagts.

Resultat och förväntade effekter

Liwa har idag en partner i Brasilien som är intresserad av att kommersialisera Liwas produkter. Denna partner har en profil som påminner om Liwas i Sverige. Nästa steg är att i omfattande tester bekräfta de inledande resultaten som uppnåtts. Man är överens om att dessa tester ska genomföras med deltagande av UFRGS och LU/LTH bl.a genom ´Science without Borders´. Liwa har nu börjat bygga ett nätverk i Brasilien och förstår hur miljölagstiftning, kostnadsstrukturer och importtullar är uppbyggda. Full effekt uppnås när slutkunderna har betalförmåga och stort behov av Liwa´s teknologi.

Upplägg och genomförande

Liwa har arbetat efter de tre definierade Outputs. 1.Kontakt med delstatliga intresseföreningar, ABRAFATI och universitetet UFRGS har gett en klar bild av ett antal företag som skulle kunna passa sökprofilen. Efter besök hos några har samarbetet utvecklats med en av de tre mest lämpliga. Importkostnader etc. har kartlagts 2.Miljölagstiftningen och framtida tester har kartlagts. Inledande tester har genomförts i Brasilien och i Sverige. Universiteten har tyvärr inte ´hängt med´, däremot har SP/SIK genomfört tester. 3. I Brasilien har de prioriterade produkterna bestämts.

Externa länkar

http://www.liwainbrasil.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.