Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ANPASSAD SJUKHUSMAT - Förbättrad patienthälsa, ekonomi och miljö samt ny affärsutveckling med god näringsrik mat

Diarienummer
Koordinator Aventure AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Identifiera, utveckla och utvärdera lösningar i samarbete mellan SME-företag och offentliga aktörer med fokus på patienthälsa, förkortade vårdtider med mindre behov av medicinering som långsiktigt ska leda till lägre vårdkostnader och svinn i kombination med ny innovativ affärsutveckling. Lösningen som vi har identifierat är tre avgörande huvudområden som måste förändras: * Innovativt mellanmålsprodukter. * Verifieringsstudier som kan påvisa effekten. * Förbättrad, innovativ affärsutveckling och upphandling mot vårdgivande enheter och Regioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Strategi för att nå de lösningarna och förväntade effekter är att arbeta utifrån tre konkreta arbetspaket: * Samarbeta mellan små och medelstora företag (SME) och vården i en open innovation struktur. * Genom att utföra parallella verifieringsstudier inom respektive Region och deras förslag utvalda sjukhus. * Förslag på hur produkterna kan distribueras och säljas. Då SME-företagen och vårdenheten samarbetar i både utveckling och innovation samt verifieringsprocess kommer ett ´proof of concept´ skapas som har stor möjlighet att öppna dörren till export utanför Sveriges gränser.

Upplägg och genomförande

Strategi för att nå de lösningarna är att arbeta utifrån tre konkreta arbetspaket: 1. Utveckling av innovativa produkter: Samarbeta mellan SME-företag och vården i en ´open innovation´-struktur. 2. Utvärdering/verifieringsstudier. Genom att utföra parallella studier inom respektive Region och deras förslag utvalda sjukhus kommer hypotesen och dess effekter kunna verifieras 3. Marknad och säljstrategi att skapa en strategi för hur produkterna ska marknadsföras och distribueras och säljas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04301

Statistik för sidan