Ängelnätverk och investeringar i nya tillväxtföretag

Diarienummer 2013-04596
Koordinator RATIO - Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Både i termer av rapportens kvalite och spridning anser vi oss ha överträffat de uppsatta målen.

Resultat och förväntade effekter

Att samla över 100 st informella investerare en fredag till en workshop är något vi aldrig lyckats med tidigare. Rapporten har redan fått stor uppmärksamhet och spridning i media samt bland akademiker, investerare, och beslutsfattare.

Upplägg och genomförande

Assistent Michel Laufer har arbetet i projektet hela hösten och första delen av våren, med finansiering av projektet. Docenterna Karl Wennberg (HHS) och Henrik Berglund (Chalmers) samt Connect östs VD Lillemor Svensson har arbetat utan ersättning som medförfattare. Projektledning och styrning har genomförts av docent Karl Wennberg. Ratio har bidragit med infrastruktur, tryck- och konferenskostnader. Assistent Michel Laufer har även med den kunskap han byggt upp ansökt till forskarutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm, för att forska om informellt riskkapital.

Externa länkar

the report

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.