Analysplattform för effektiv e-marknadsföring

Diarienummer 2012-00501
Koordinator Rule Communication - Nordic AB
Bidrag från Vinnova 407 031 kronor
Projektets löptid maj 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

De förväntade resultaten har till stor del uppnåtts, varför syftet och målsättning med förstudien anses vara uppfyllda. Det har dock visat sig att kravspecifikationen till den nya produkten, och detaljer kring tidsplanen för arbetet, kan behöva uppdateras under arbetets gång. Dessa kan vara mycket svåra att uppskatta i det inledande skedet av ett utvecklingsprojekt p.g.a. sin dynamiska natur.

Resultat och förväntade effekter

I dagsläget har en föreslagen affärsmodell tagits fram för den nya tjänsten. Dessutom har besluts tagits om hur den tekniska arkitekturen skall se ut. Prototyper för olika komponenter för den nya tjänsten håller i nuläget på att utvecklas. Kravspecifikationen är dynamisk och ändras i takt med att arbetet med prototypen går framåt. Slutligen har arbetet med att finna nödvändiga intressenter till utvecklingen av den nya tjänsten inletts, och kommer att fortsätta i takt med utvecklingsprocessen.

Upplägg och genomförande

Vid genomförandet av förstudien stöttes inte på några större hinder. Arbetet har genomförts och genererat ett tillfredsställande resultat. Samtliga åtaganden på planen för genomförandet har utförts, och visat sig vara till stor nytta för utvecklingsarbetet med den nya tjänsten. Arbetsbördan har i stor utsträckning varit jämnt fördelad över tiden.

Externa länkar

http://www.rulemailer.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.