Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys och optimering av framtida skärvätskor - reviderad ansökan, Processvätskecentrum

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 244 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - maj 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 3 mars 2021

Diarienummer 2006-02304

Statistik för sidan