Analys och optimering av framtida skärvätskor - reviderad ansökan, Processvätskecentrum

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 244 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - maj 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02304

Statistik för sidan