Analys and optimization of future cuttig fluids

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Funding from Vinnova SEK 2 244 000
Project duration September 2006 - May 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-02304

Page statistics