Amexci Safe by Design

Diarienummer 2018-04311
Koordinator ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Det centrala i projektet är att säkra den fil med information som används för själva printningen av den fysiska produkten i maskinen. Den innehåller otroligt mycket information och är väldigt värdefull för industriföretaget som ska printa sin produkt. Målet är att skapa en "minimum value product" för att utvärdera möjligheten att använda blockchain-teknologin för additiv tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska skapa en "minimum value product" för att utvärdera möjligheten att använda blockchain-teknologin för additiv tillverkning. Projektet är också ett sätt för industrin generellt att närma sig blockchain-tekniken och se om den har relevans och kan skapa nytta för industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inriktar sig på att skapa en "minimum value product" för att utvärdera möjligheten att använda blockchain-teknologin för additiv tillverkning. Eftersom projektet fokuserar på en liten del är det av störta vikt att förstå den digitala filen och hur hela kedjan hänger ihop. Därför kommer den första aktiviteten att gå ut på definiera utmaningen och specificera vilka delar som Superblocks ska fokusera på. Aktivitet 1 - Teknisk specifikation Aktivitet 2 Utveckling av mjukvara Aktivitet 3 Kommunikation och resultatspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.