Alloy development for High Temperature applications using the high entropy concept; part II

Diarienummer 2018-02379
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Materials and Manufacturing
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien ALigHT lyckades framgångsrikt använda High-Entropy-Alloy- konceptet (HEA) för att modifiera den kommersiella superlegeringen IN718. Jämfört med en referenslegering uppnåddes ökning av den specifika hållfastheten från rumstemperatur upp till 750°C med 21 procent vid 25°C, 36 procent vid 650°C och 14 procent vid 750°C. Även om resultaten från genomförbarhetsstudien är lovande, så behövs en djupare förståelse för HEA-konceptet för kunna avgöra om potentialen verkligen utnyttjas fullt ut. Att uppnå denna fördjupade förståelse är syftet med fullskaleprojektet.

Förväntade effekter och resultat

Den erhållna kunskapen kan ge vägledning för utveckling av alla typer av legeringar, alltså även sådana som inte omfattas av de direkta målen för projektet, exempelvis stål, lättmetallegeringar och metallkompositer. Detta skapar potential att utöka marknaden för metalliska material, i synnerhet för uthålliga och hållbara proudukter i strategiska sektorer som energi, transport och flyg. Uthålliga produkter innebär mindre rester och minskat underhållsbehov, vilket bidrar till hållbarheten i samhället.

Planerat upplägg och genomförande

- Legeringsdesignen optimeras baserat på resultaten från genomförbarhetsstudien (ALigHT) och utifrån kriterierna för industriella behov. - Legeringstillverkning med användning av avancerade gjutningsmetoder. - Mikrostrukturell och mekanisk karakterisering kommer vid olika temperaturer. - Tillverkning av av en förenklad demonstratorkomponent att tillverkas för att visa på industriella möjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.