Alloy development for High Temperature applications using the high entropy concept; part II

Diarienummer 2018-02379
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Materials and Manufacturing
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt