All Ashore

Diarienummer 2013-05467
Koordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: lära oss en ny metodik Mål: att konkretisera vår projektidé All Ashore

Resultat och förväntade effekter

Vi gick in i projektet med fel förutsättningar. Vi hade som mål att konstruera en kran. Första lärdomen var alltså självklar, definiera inte lösningen innan problemet är ordentligt identifierat (t ex verktyg 5xwhy). När vi väl förstått pilotprojektets verkliga syfte, fick vi en annan inriktning på arbetet i vår projektgrupp. Vår grupp som i de flesta dimensioner var ytterst inhomogen lyckades få en mycket samstämmig syn på såväl arbetsmetod i piloten som hur vi skulle konkretisera vårt All Ashore

Upplägg och genomförande

Upplägget med en blandning av teori, work shops, hemarbete var mycket bra. För vår grupp var det mycket givande att vi arbetade i grupp med personer från helt andra branscher. Det gav oss helt nya infallsvinklar och konkreta ideér. Vår coach kändes optimal för oss. Han hade en mångårig erfarenhet från industrin och kunde överbrygga de kommunikationsdiken mellan industri och akademi. Några av verktygen var mycket användbara och kändes helt naturliga. Andra var beskrivna på ett för oss akademiskt svårtillgängligt vis. Vi har lämnat denna feedback med exempel till forskargruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.