All Ashore

Reference number 2013-05467
Coordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration December 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syfte: lära oss en ny metodik Mål: att konkretisera vår projektidé All Ashore

Results and expected effects

Vi gick in i projektet med fel förutsättningar. Vi hade som mål att konstruera en kran. Första lärdomen var alltså självklar, definiera inte lösningen innan problemet är ordentligt identifierat (t ex verktyg 5xwhy). När vi väl förstått pilotprojektets verkliga syfte, fick vi en annan inriktning på arbetet i vår projektgrupp. Vår grupp som i de flesta dimensioner var ytterst inhomogen lyckades få en mycket samstämmig syn på såväl arbetsmetod i piloten som hur vi skulle konkretisera vårt All Ashore

Approach and implementation

Upplägget med en blandning av teori, work shops, hemarbete var mycket bra. För vår grupp var det mycket givande att vi arbetade i grupp med personer från helt andra branscher. Det gav oss helt nya infallsvinklar och konkreta ideér. Vår coach kändes optimal för oss. Han hade en mångårig erfarenhet från industrin och kunde överbrygga de kommunikationsdiken mellan industri och akademi. Några av verktygen var mycket användbara och kändes helt naturliga. Andra var beskrivna på ett för oss akademiskt svårtillgängligt vis. Vi har lämnat denna feedback med exempel till forskargruppen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.