Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ALISTAIR - Artificiell intelligens för hållbar produktion

Diarienummer
Koordinator Mainlyai AB
Bidrag från Vinnova 5 750 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - november 2023
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

I det här projektet har vi den unika möjligheten att applicera AI-teknologier för optimering av miljöhållbarhetsaspekter i en helt ny produktionsanläggning som kommer att utformas och tas i drift under projektettiden av problemägaren Diamyd Medical. Det gör det möjligt att tillämpa AI redan under design- och konstruktionsfaserna för att minimera anläggningens växthusgasutsläpp i driftläge och för att stödja beslutsfattande och trade-offs under produktion avseende viktiga parametrar såsom produktivitet, arbetarnas välbefinnande, hållbarhetsmål och avfallshantering.

Förväntade effekter och resultat

Ett AI-system, ALISTAIR, för minimerad och kontrollerad miljöpåverkan kommer att utvecklas och tillämpas i projektet för att optimera fabriksgolvslayouter, schemaläggning, green shifting av produktionsprocessen, avfallshantering samt redovisningskedjor. I användarfall kommer värdefulla lärdomar dras som kommer att spridas till andra organisationer.

Planerat upplägg och genomförande

Diamyd Medical och KTH kommer att bidra till projektet med forskningskompetens inom systemarkitektur, hållbar produktion, industriell transformation och miljöstrategiska analyser. MainlyAI AB, ett SME AI-teknikbolag, kommer att bidra med kompetens inom AI och systemarkitektur. Projektet är organiserat i sex arbetspaket som i sin tur består av arbetsuppgifter med tillhörande leverabler.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2021

Diarienummer 2020-03404

Statistik för sidan