Äldres välbefinnande: En studie av faktorer som positivt påverkar äldres psykiska och fysiska hälsa.

Diarienummer 2014-04358
Koordinator Föreningen Innovationsresan
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål är att förbättra situationen för de boende på servicehem, men även för personal och anhöriga. Att tid frigörs för personalen och de anhöriga. Genom att skapa egenaktiviteter för de boende uppstår det ett vinn-vinn-situation mellan boende, personal och anhöriga. Servicehem i Helsingborg har identifierats och nästa steg är att ta kontakt med dem.

Resultat och förväntade effekter

Personer som har en ´uppfinnarådra´ kommer att bjudas in att tävla. Uppfinnare som har idéer, att lösa problem och som har förmågan att driva sina idéer till kommersiell framgång. Här kommer Svenska Uppfinnarföreningen att bli en viktig partner. Då vinnarna korats fördjupas samarbetet mellan föreningen Innovationsresan och vinnarna, att förverkliga produkten och få ut den på marknaden. Detta i samarbete med t.ex. Connect i Skåne och ALMI i Skåne. Möte har inbokats i början av september i år.

Upplägg och genomförande

En enkät har utarbetats som består av ett antal frågor till de boende på servicehem. Kartlägga de boendens intressen. Enkäten kommer att ligga till grund för vägledning till de tävlande. De får en skriftlig specifikation för problemen de skall lösa. En jury kommer att bedöma tävlarnas förslag och utse tre vinnare. professor Anita Bengtsson Tops, Vårdhögskolan i Kristianstad, har uttalat intresse för att bedöma det som har framställts. även att delta i utvärdering på något lämpligt servicehem. Partners kommer att tillkomma från t.ex. Vårdhögskolan i Lund.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.