Åldrande och hälsa -en framtida svensk exportvara

Diarienummer 2014-06063
Koordinator STIFTELSEN SWECARE
Bidrag från Vinnova 828 258 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att ta tillvara det stora internationella intresse som finns för svenska lösningar för vår åldrande befolkning och de exportmöjligheter som detta innebär. Projektets övergripande mål är att ta fram ett svenskt erbjudande på området Åldrande och hälsa, där det offentliga Sverige och svensk forskning finns representerat, kopplat till identifierade utmaningar och innovativa praktiska lösningar, produkter och tjänster som svenska företag erbjuder. Dessutom att ta fram en struktur för ett strategiskt främjandearbete, genomföra 2 främjande aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

En bra grund för främjandearbete inom äldreområdet har byggts upp, med ökad kompetens och kontakter för Swecare att bygga vidare på. Projektet har bl a resulterat i presentationer för inkommande delegationer, en grundstruktur för främjandeaktiviteter utomlands, en delegationsresa till Kina och ett löst nätverk av ca 50 företag. Grunden till ett mer omfattande marknadsföringsmaterial finns men är inte färdigställt pga att projektet avslutades i förtid. Dessutom har ett antal kontakter och affärsmöjligheter mellan svenska företag och utländska aktörer förmedlats/utvecklats.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes 2015-16, med projektledare på deltid. Viss försening i genomförandet uppstod. Första året ägnades åt informationsinsamling och kontakt med myndigheter, experter och företag. En enkel presentation av svensk äldrevård med ett urval av svenska lösningar togs fram. Grunden till ett mer omfattande material finns, men hann ej färdigställas helt innan projektet avslutades i november 2016. Projektet presenterades brett och ett nätverk av svenska företag och aktörer bildades VT 2016. Under hösten förbereddes delegationsresa till Kina och nätverket underhölls.

Externa länkar

Blogginlägg för projektet Åldrande och hälsa. Länk längst ned på ´Äldre inlägg´ vsiar tidigare publicerad inlägg. Projektets del av Swecares hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.