Aktivt åldrande - individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre

Diarienummer 2012-03591
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Lund
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för projektform A är uppfyllt genom att en tvärvetenskaplig projektgrupp skapats, medverkande partners i projektgruppen härrör från akademi, handel, näringsliv, samhälle och institut. Vidare har ursprungsidén finslipats och målgrupper för projektet inringats.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsprojektet har resulterat i en sammansvetsad projektgrupp med stor enighet om mål, syfte, innehåll och genomförande av ett gemensamt projekt som söks i Tvärlivs, projektform B. Samtliga parter ser att man genom att delta i planeringsprojektet tagit ett steg framåt i sin egen utveckling mot mer behovsanpassade produkter och tjänster. Effekter och vinster av samverkan redan i ett planeringsstadie är uppenbara och kommer i ett beviljat projekt att kunna realiseras.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts på så sätt att samtliga projektpartners har träffats vid tre mötestillfällen. Ytterligare medverkande partners har identifierats. Däremellan har projektets aktörer haft mindre möten för planering och diskussioner. Under planeringens gång har idéer och genomförandeplaner för ett framtida Tvärlivsprojekt, form B, mejslats fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.