Aktiviteter under 2015

Diarienummer 2015-03967
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 350 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets fem aktiviteter hade som mål att besöka SMF, etalbera TRL-nivåer för metallindustrin, föra ut kunskap om kundvärdebyggande till områdets företag, genomföra en studie om aktuell, relevant nanoteknik respektive bygga attraktivitet för metallindustrin via 3D-tekniken. Den sistnämnda aktiviteten överträffade målet med råge - Naim Josefis 3D-printade Lady Gaga-sko i stål har låtit tala om sig i en rad intressanta sammanhang. SMF-besöken blev färre än planerat p.g.a. svårigheter att hitta tider. övriga aktiviteter nådde sina mål.

Resultat och förväntade effekter

3D-aktiviteten har redan bidragit till att metallindustrin ses som en framtidsindustri. Möjligheten att tala om produktutveckling i TRL-termer kommer att hjälpa metallindustrin att kommunicera bättre med kunder och partners. Semniarierna om kundvärdebyggande och SMF-kontakterna förväntas stimulera företag att utveckla sina affärsmodeller och delta i programmets insatser. Beskrivningen av nanoteknikens state-of-the-art i metallindustrin visar fler och nya möjligheter till utveckling av material och processer, som på lång sikt kan vara revolutionerande.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna har genomförts som punktinsatser. Det som visade sig vara svårare än planerat var svårigheterna att nå SMF, såväl i direktkontakter som via seminarierma om kundvärde. Detta ledde till en ny satsning, där organisationer som redan har upparbetade kontakter agerar som intermediärer mellan programmet och SMF.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.