Aktiviteter 2016 inom strategiskt innovationsprogram för lättvikt

Diarienummer 2015-07030
Koordinator Swerea IVF AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att stärka SIP Lättvikt genom att arbeta med workshoppar och mötesplatser, marknadsföring och kommunikation, SMF-satsning via regionala noder samt uppdatering av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt. Följande mål har uppnåtts: 4 öppna workshoppar i olika delar av landet (Borås, Göteborg, Borlänge och Stockholm) 5 industriella ´success stories´ har beskrivits i ensidingar 2 nya regionala noder med fokus på SMF (i Östergötland och Blekinge) Uppdatering av lättviktsagendan mot 2037 inklusive omvärldsanalys

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har bidragit till att SIP Lättvikt har utvecklats till ett väl fungerande SIP. Aktiviteterna har starkt bidragit till att 130 nya organisationer har deltagit i LIGHTers aktiviteter under 2016. Uppdateringen av vår forskningsagenda, inklusive omvärldsanalysen 2016, är ett centralt resultat för att hålla Sverige konkurrenskraftigt inom lättviktsområdet. Under hösten 2016 har SIP Lättvikt utvärderats av externa experter. Resultaten i detta projekt har då ingått i den samlade bedömningen och på så sätt bidragit till att SIP Lättvikt får arbeta vidare i etapp 2 2017-2019.

Upplägg och genomförande

Vi har haft fyra workshoppar. I Borås arbetade vi med Högskolan i Borås och i Borlänge med Triple Steelix och Offshore Väst. Våra workshoppar har varit välbesökta. Vi ser ett värde i att sprida ut dem i landet. Vi gör ´success stories´ av alla våra avslutade tekniska forskningsprojekt. Under 2016 hade bara ett projekt avslutats. Det blev 5 ensidingar från ´Triple Use´. Tillsammans med regionala företrädare för Östergötland och Blekinge har vi skapat nya regionala LIGHTer-noder med fokus på SMF. Uppdateringen av lättviktsagendan mot 2037 har gjorts i samarbete med hela LIGHTers nätverk.

Externa länkar

Hemsida för LIGHTer - en nationell branschöverskridande lättviktsarena

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.