Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktiva gånghjälpmedel för äldre (SAATH)

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Aktiva gånghjälpmedel för äldre (SAATH) har syftet att sammanföra expertis inom robotik, mekanik och inbyggda system/signalbehandling för att utforska teknik till stöd för den åldrande befolkningen, med hänsyn tagen till att tekniken ska vara kommersiell gångbar. Projektparterna har lyckats med att utveckla delkomponenterna och dess integrering. Kommersiella förutsättningar inklusive SWAT-analys är gjord. Krav från slutanvändare inhämtade och tagande i beaktande resulterande i en prioriterad lista med use cases.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten innefattar tre delkomponenter: ett exoskelett, en smart käpp, samt en skomonterad sensorutrustning, samt den integration som krävs för att dessa komponenter ska kunna samverka. Dessa komponenter kräver tillförsel av energi så energigenerering har ingått. Effekterna av projektet innefattar inomvetenskapliga framsteg, en plattform för ökat forskarutbyte mellan svenska och indiska institutioner och företag, samt att forskning som tillhandahålles open source från projektet har resulterat i en produktportfölj hos det fristående indiska bolaget GT Silicon Ltd Pvt.

Upplägg och genomförande

SAATH har arbetat projektgemensamt med en styrning genom regelbundna telemöten, samt årliga workshops i Indien/Sverige. SAATH har innefattat ett stort utbyte av forskande personal från Indien till Sverige, och Sverige till Indien. Förutom flera korta utbyten om en till ett par veckor så har SAATH även resulterat i längre vistelser (en till sex månader) i bägge riktningarna. Vår analys är att upplägget varit väl fungerande tack vare engagerade individer, en lösningsorienterad ansats, och en ödmjukhet och pragmatism för att överbrygga kulturella skillnader.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2013-05027

Statistik för sidan