Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 4

Diarienummer 2017-05516
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 5 956 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Syfte och mål

Projektet syftar till att etablera virtuella utvecklingsverktyg för skyddssystem till personbilar i situationer där de åkandes respons inklusive muskelaktivering innan kollision är av betydelse. Målet är därför att vidareutveckla de s.k. aktiva humanmodeller som tidigare tagits fram av projektparterna, genom att ytterligare validera dessa för manövrar såsom kombinerad bromsning och svängning samt att utöka modellernas användningsområde till att inkludera vertikala fordonsrörelser.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut förväntas en första version av en helt omnidirektionell aktiv humanmodell vara klar för utveckling av nya säkerhetskoncept. Denna modell ska prediktera människolika rörelser hos åkande i personbil under fasen innan en kollision när fordonet utsätts för låga accelerationsnivåer. En licentiatexamen förväntas samt att en Post-doc-medarbetare kommer vara aktiv i projektet i tätt samarbete med industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras genomföras mellan april 2018 och mars 2021 och vara uppdelat i nio olika arbetspaket. Det största arbetspaketet kommer handla om att ta fram volontärdata i simulerade situationer innan kollision, data som sedan kommer vara grundläggande för det näst största arbetspaketet som handlar om modellutveckling. Situationerna som analyseras kommer tas fram i ett inledande arbetspaket och bygger på data från verkliga trafiksituationer. Ett annat arbetspaket kommer fokusera på att göra verktygen redo för implementering i industrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.