Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 4

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 5 894 251 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2017-05516eng.pdf(pdf, 1681 kB) (In English)

Syfte och mål

Med framtida automatiserade fordon ökar betydelsen av att inkludera effekten av bilens manöver innan krock och dess påverkan på människans muskelaktivering och rörelse. Med det övergripande syftet att kunna utvärdera skydd för åkande i bil genom hela sekvenser av händelser, var målet i detta projekt att utveckla metodik för att möjliggöra muskelkontroll i den aktiva humanmodellen för situationer med vertikala accelerationer, validera modellen och kontinuerligt använda den för utveckling av säkerhetssystem. Projektet har resulterat i en uppdaterad modell som uppfyller målen.

Resultat och förväntade effekter

Den unika aktiva humanmodell framtagen tillsammans av projektparterna har vidareutvecklats för att kunna användas i fler situationer som manövrar med stora globala rotationer samt förberetts för användning i situationer med vertikala accelerationer. Genom att ytterligare stärka detta konkurrenskraftiga verktyg ges svenska aktörer i fordonsindustrin möjlighet att kunna utveckla unika framtida produkter för åkandeskydd.

Upplägg och genomförande

Metoderna i projektet kan karakteriseras såväl som grundforskning, tillämpad forskning och industriell tillämpning. De delar som handlat om grundforskning har i främsta led rört vidareutveckling av muskelmodelleringen, medan den tillämpade forskningen har involverat insamling och bearbetning av volontärdata samt modellförbättring. Slutligen har modellen kontinuerligt använts i industriella problemställningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2022

Diarienummer 2017-05516

Statistik för sidan