AKTA - Automation of Kitting, Transport and Assembly

Diarienummer 2016-03322
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 070 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Syfte och mål

Huvudidén bakom AKTA är att understödja utvecklandet av automationsstrategier och lösningar för att möjliggöra för svensk industri att öka sin prestation genom en ökad användning av automation i materialhanteringen mellan förråd och montering. Projektets syfte är att utveckla, testa och utvärdera lösningar för automation i materialhantering och kitting, samt att generera kunskap om hur och i vilka situationer dessa lösningar är lämpliga att tillämpa.

Förväntade effekter och resultat

AKTA kommer att bidra till att svensk tillverkningsindustri ökar sin lönsamhet och sin konkurrenskraft genom att reducera manuellt arbete i monotona materialhanteringsuppgifter. AKTA har som mål att åstadkomma en ökning från TRL 3 till TRL 7 under projektet genom att implementera demonstratorer både i labb-miljö och hos de företag som deltar i projektet. Akademisk spridning av resultat kommer att genomföras genom vetenskapliga publikation vid konferenser och i journaler.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inkluderar tre huvudområden: automationsnivåer i kitting och transport, teknologier och verktyg för kognitiv och fysisk automation, samt planering och styrning av automatiserade lösningar. Kollaborativa arbetsstationer kommer att studeras med hjälp av två olika robotlösningar, YuMi och UR. Smarta transportlösningar, såsom smarta AGV:er, samt flexibla arbetsstationer kommer att utvärderas. I den senare delen av projektet kommer pilotimplementeringar göras hos de olika företagen i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.