Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AidHedge

Diarienummer
Koordinator AZOTE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 450 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet var att bidra till en förbättring av finansiering av bistånd och utveckling via finansiell analys och bättre finansiella transaktioner. Vi har utvecklat en unik tjänst (MVP), validerat en affärsmodell och visat finansiella förbättringar hos användare av tjänsten. I ett av de senaste projekten, t.ex., visade tjänsten på direkta besparingsmöjligheter på 700k kronor per år.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga planerade resultatmål har uppnåtts under projektet. En tjänst är utvecklad, med tillhörande affärsmodell och med en användarvänlighet som omfattar både den tekniska plattformen och hela erbjudandet. De förväntade direkta effekterna baseras på att tjänsten bidrar med ökade finansiella medel till användarna, främst biståndsorganisationer, och en förbättrad finansiell hantering. Dessa har börjat realiseras under projektets gång, med de första användarna och kunderna. Samhällsnytta realiseras sedan när ökande medel kan läggas på bistånd och utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra arbetspaket: en ny tjänst (1) nya affärsmodeller (2) skalning med finansiella aktörer (3) ökad användarvänlighet (4). Projektet har genomförts i stort enligt plan och samtliga fyra arbetspaket har avslutats. Samtidigt har projektets genomförande medfört stort lärande inom all arbetspaket. Ett flertal affärsmodeller har testats på organisationer, relationerna till finansiella aktörer har omprövats och framförallt användarvänlighetsarbetet har fördjupats mycket.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2017

Diarienummer 2017-02491

Statistik för sidan