AidHedge

Diarienummer 2017-02491
Koordinator AZOTE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 450 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar

Syfte och mål

Varje ar växlas hundratals miljarder dollar i globalt bistand. Valutakursförädringar, växlingskostnader och administration tillsammans under de senaste tre åren kostat mottagare av svenskt biåtand stora summor. I det kommande projektet utvecklas AidHedge Marketplace, en lank mellan biståndsorganisationer och banker, dar finansiella aktörer som AidHedge samarbetar med kan nå nya kunder och erbjuda dem sina tjänster. Pa marknadsplatsen konkurrensutsatts deras erbjudanden, sa att biståndet far bättre villkor..

Förväntade effekter och resultat

Varen 2017 lanserades AidHedge som det forsta steget mot att minska onödiga forluster i biståndstransaktioner, en unik tjanst som ger kunskap om hur valutatransaktioner paverkar bistandsprojekt och later anvandare analysera valutarisker. Malet for projektperioden ar att AidHedge varderat transaktioner for 80 miljarder kronor/ar, faciliterat forbattring for 4 av dessa miljarder och och formedlar tjanster till 15 finansiella partners.

Planerat upplägg och genomförande

For att nå målet planeras fyra arbetspaket. AidHedge utvecklar fler verktyg och tjänster, som löser användarnas finansiella utmaningar, både i Sverige och internationellt (AP1). Dessa kommer att matchas med inkomstströmmar, for att säkerställa hållbarhet (AP2). For att strömlinjeforma transaktionerna kommer AidHedge Marketplace att utvecklas (AP3). Vi maste ocksa hitta vägar runt tekniska, institutionella och sociala hinder som motverkar förändring hos biståndsorganisationer, och utveckla metoder för att mäta nyttan (AP4).

Externa länkar

www.aidhedge.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.