Aidhedge - för ett effektivt bistånd utan onödiga valutarisker

Diarienummer 2016-02006
Koordinator AZOTE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen för projektet, att ha etablerat AidHedge, har uppfyllts. Samtliga planerade aktiviteter har genomförts, och i stort sett har de uppsatta delmålen överträffats under projektperioden. Utvecklingen av tjänstens kvalitet och relevans växte betydligt efter möten med användare i Etiopien, Zambia och Rwanda. Detta har också visat sig då tjänsten under månaden sedan lanseringen har haft cirka 1200 besök per vecka, med besök från nästan hela världen - över 170 länder.

Resultat och förväntade effekter

Tjänsten är lanserad, och användandet har hittills överträffat förväntningarna. Det stora intresset har inneburit att målsättningen satt för användning kraftigt överstigits. Vid projektperiodens slut hade valutatransaktioner värda cirka 2,5 miljarder kronor värderats. Vi förutspår en fortsatt tillväxt av användare under våren. I samtal med användare har vi också fått exempel på hur tjänsten kunnat användas för att planera för ett mer effektivt genomförande av analyserade projekt.

Upplägg och genomförande

Samtliga planerade aktiviteter har genomförts under projektperioden. Överlag har genomförandet följt planeringens förutsedda flöde. Tidsplanen har i delar justerats under väg för att anpassas bland annat till förändrade förutsättningar. Den utvecklade tjänsten motsvarar en betydligt större långsiktig ambitionsnivå, varför lanseringen kom något senare än väntat. Detta sammanföll dock mycket väl med de resor som genomfördes, då dessa också hamnade något senare än planerat.

Externa länkar

Aidhedge.org presenterar projektet och är även vårt onlineverktyg för riskvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.