Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AID3D (AI driven 3D)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Målet med studien är att fördjupa kunskap om företagens behov och möjligheter kring indexering av punktmolnsdata, undersöka befintliga metoder inom området och utvärdera hur dessa metoder kan bidra till vidareutveckling. Detta sammanställs sedan i en visualiserad plan. Om vi kan bevisa att indexering av punktmoln är möjlig för praktisk användning kan en mycket mångsidig mjukvara sedan skapas i ett kommande FUI projekt.

Förväntade effekter och resultat

Om 3D data både kan identifieras och indexeras i ett punktmoln öppnas möjligheter för helt nya informationssystem som kan visa, dela, informera och utbilda på ett kostnadseffektivt sätt. Med AID3D kommer svensk industri kunna utvinna värde ur punktmolnsdata som en omedelbar följd av skapandet av algoritmen och i förlängningen kan också samma indexeringsmetod underlätta själva skapandet av 3D. Detta skulle göra att skannad 3D kan användas direkt i skapandet av XR och digitala tvillingar och potentialen för fler IndTech lösningar låses upp inom området.

Planerat upplägg och genomförande

I denna förstudie kommer konsortiet bestående av KSU, Ericsson, Tetra Pak, IKEA och RISE att genomföra följande aktiviteter: A Problembeskrivning från problemägare (Rapport) B Värdebeskrivande visuellt koncept (Illustration) C Identifiering och utvärdering av aktuella programvaror (Rapport) D Flödesschema över AID3D algoritmen (Illustration och beskrivning) E Kartläggning av metod och eventuella träningsdata (Rapport) F Ansökan till FUI projekt för våren 2022.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021

Diarienummer 2021-02402

Statistik för sidan