Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA CELTIC AI-NET PROTECT

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Electrical Engineering
Bidrag från Vinnova 11 060 075 kronor
Projektets löptid februari 2021 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Huvudfokus för AI-NET-PROTECT är att utveckla automatiserade, robusta och säkra nätverk för kritisk infrastruktur och företag, som stöder tjänster i anpassade nätverksskivor. Projektet kommer att utnyttja artificiell intelligens (AI) för att komplettera eller ersätta traditionella algoritmer för optimering och förutsägelser. Viktiga användningsfall för AI är prestandaoptimering, proaktiv fel- och anomalidetektering, penetrations- och sårbarhetstestning, och hantering av säkerhetsincidenter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla skalbara nätverks-/nodarkitekturer för att adressera olika krav (kapacitet, latens, tillgänglighet, säkerhet) baserat på en mix av öppen och specialbyggd hårdvara och mjukvara. Nätverkstelemetri och avsiktsbaserad SDN-kontroll kommer att erbjuda automatisk konfigurering och stödja AI-baserad automatisering av tjänster i hela kedjan. Stark säkerhet, baserad på kryptografi i flera lager, flexibla kryptofunktioner och kvantsäkra algoritmer kommer att utgöra en integrerad del av den utvecklade arkitekturen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att pågå i tre år. Det tekniska arbetet är organiserat i sex arbetspaket vars resultat kommer att presenteras i form av tekniska publikationer, demonstrationer, konceptvalidering och rekommendationer till standardiseringsorganisationer. En kommunikationsplan har också utvecklats för att leverera resultaten till olika intressenter inklusive till allmänheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2023

Diarienummer 2020-03506

Statistik för sidan